Home

Vui buồn thế giới sách

Vui buồn thế giới sáchNgót một thế kỷ rưỡi, kể từ những áng văn Quốc ngữ đầu tiên của Trương Vĩnh Ký ở Nam Bộ, cho đến bây giờ, có thể nói diện mạo và phẩm chất sách đã đạt được một trình độ cao, chưa lúc nào sánh bằng. Hơn một thế kỷ sách Quốc ngữ, nếu tính từ khi có phong trào cổ động học Quốc ngữ của các nhà Nho trong phong trào Duy tân và những ấn phẩm đầu tiên có sự sống rộng rãi trong lòng bạn đọc, hòa nhịp với tốc độ hiện đại hoá trong đời sống văn hoá – tinh thần của dân tộc, thì cũng phải đến bây giờ chúng ta mới thật sự hết nạn đói sách, dưới những dạng khác nhau
Đọc tiếp...
 

Trung tâm học tập cộng đồng

Trung tâm học tập cộng đồng Là một loại thiết chế giáo dục thường xuyên được tổ chức trên địa bàn xã, phường và thị trấn, Trung tâm học tập thật sự là tổ chức giáo dục được đưa đến tận những người d...
Đọc tiếp...

Giáo dục Việt Nam và một số nước - so sánh một vài số liệu

Giáo dục Việt Nam và một số nước - so sánh một vài số liệu LTS: Nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát về hiện trạng nền giáo dục Việt Nam trong mối tương quan, so sánh với hiện trạng giáo dục một số nước trên thế giới, Tạp chí ...
Đọc tiếp...

Giáo dục người lớn - Vấn đề quan trọng của thời đại

Giáo dục người lớn - Vấn đề quan trọng của thời đại 1. Xác định khái niệm “Giáo dục người lớn”
Giáo dục người lớn (Adult Education) là một thuật ngữ chỉ toàn bộ những quá trình giáo dục có tổ chức, bất kể nội dung, trình độ...
Đọc tiếp...

Triết học giáo dục như một bộ môn, một xu hướng nghiên cứu quốc tế

Triết học giáo dục như một bộ môn, một xu hướng nghiên cứu quốc tế Trong mấy năm gần đây trên sách báo nước ta có nhiều cuộc bàn thảo về triết lý giáo dục và triết học giáo dục. Cuộc bàn thảo đã đề cập đến những vấn đề cơ bản về lý luận ...
Đọc tiếp...
Trang 10 trong tổng số 12 trang