Home

UNESCO là gi? - Giải thưởng UNESCO

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
UNESCO là gi?
Tôn chỉ và Mục đích
Các lĩnh vực chuyên môn
Chiến lược của UNESCO
Ngân sách UNESCO
Các cơ quan lãnh đạo
Các quốc gia thành viên
Giải thưởng UNESCO
Các ngày kỷ niệm
UNESCO - Một nhịp cầu nối tương lai
Tất cả các trang


Các giải thưởng của UNESCO

1. Các Giải thưởng của UNESCO

- Giải thưởng Hoà bình mang tên Houphouet-Boigny;
- Các giải thưởng cho lĩnh vực giáo dục (có 5 loại giải thưởng chính, chủ yếu dành cho lĩnh vực xoá mù chữ);
- Các giải thưởng cho lĩnh vực khoa học tự nhiên (có 8 loại giải thưởng chính);
- Các giải thưởng cho lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (có 8 loại giải thưởng chính);
- Các giải thưởng cho lĩnh vực văn hoá (có khoảng 11 loại giải thưởng chính);
- Các giải thưởng cho lĩnh vực thông tin và truyền thông (có khoảng 20 loại giải thưởng chính).

2. Các huy chương và kỷ niệm chương của UNESCO

Từ năm 1966 UNESCO bắt đầu phát hành các loại tem có biểu tượng UNESCO và các đồng tiền mang hình ảnh UNESCO, tập trung chủ yếu với hai nội dung “Di sản thế giới” và “Các ngày kỷ niệm và các Sự kiện lịch sử”. Cho đến nay UNESCO đã phát hành hàng chục mẫu tem cho các nhà chơi tem và 55 loại kỷ niệm chương có nội dung trên. Cố đô Huế của Việt Nam cũng được đưa vào hệ thống kỷ niệm chương của UNESCO.