Home

Môi trường

Triển khai các dự án CDM

Triển khai các dự án CDM

Cơ chế phát triển sạch (CDM) là một phương thức hợp tác quốc tế mới trong lĩnh vực môi trường giữa các quốc gia đang phát triển và các quốc gia đã công nghiệp hoá. Đây là hình thức  hợp tác được xây dựng theo Nghị định thư Kyoto nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện phát triển bền vững thông qua sự đầu tư vào lĩnh vực môi trường của chính phủ các nước công nghiệp hoá và các công ty/doanh nghiệp của các nước này.

Đọc tiếp...
 

Giữ rừng ngập mặn - ứng phó với biến đổi khí hậu

Giữ rừng ngập mặn - ứng phó với biến đổi khí hậu

Phát triển hệ thống rừng ngập mặn chính là tạo ra dải đê thiên nhiên, ngăn chặn và bảo vệ rất hiệu quả miền duyên hải trước sự dâng cao của nước biển cũng như tình hình b...

Đọc tiếp...

Biến đổi khí hậu đổ gánh nặng lên phụ nữ

Biến đổi khí hậu đổ gánh nặng lên phụ nữ Theo báo cáo của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), gánh nặng của sự biến đổi khí hậu đổ nhiều nhất lên vai phụ nữ ở các nước đang phát triển. Tại đây chị em chủ yếu làm n...
Đọc tiếp...

Dolor ut id enim dolor auctor

Dolor ut id enim dolor auctor

Ut fames Duis nibh arcu pede elit nibh at risus tempus. Nulla semper ac nec sit massa In Curabitur id risus sit. Non ante gravida eros quis justo sed nonummy et Donec et....

Đọc tiếp...

Vestibulum Nulla vitae cursus

Vestibulum Nulla vitae cursus

Orci rutrum lacus feugiat egestas venenatis Sed dolor condimentum montes ornare. Sapien magna libero Vivamus ipsum risus urna sed id tempus mauris. At Pellentesque id qui...

Đọc tiếp...
Các bài viết khác...
Trang 5 trong tổng số 6 trang