Home

10 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng

Email In PDF.

Tê giác Java một sừng, loài vừa được tuyên bố là tuyệt chủng ở Việt Nam, là một trong 10 loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.

 

Theo Vnexpress.net