Home

Cát Tiên được công nhận là khu sinh quyển thế giới

Email In PDF.

Ban quản Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai cho biết, UNESCO vừa thông báo chính thức công nhận Cát Tiên khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Vườn quốc gia Cát Tiên.

Theo thông báo này, UNESCO vừa nâng cấp đổi tên Khu dự trữ sinh quyển Cát Tiên thành Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Rừng nguyên sinh Cát Tiên khoảng 1.700 loài thực vật quý hiếm như: , trắc, cẩm lai hơn 700 loài thú, chim quý hiếm, trong đó nhiều loại đặc biệt quý hiếm, hầu hết trong Sách Đỏ như giác một sừng, chim công, trĩ, đà điểu.

Rừng nguyên sinh Cái Tiên nơi trú của 11 dân tộc người. Đây hình mẫu về bảo tồn đa mục đích -một hình phát triển bền vững hài hòa giữa con người thiên nhiên dựa trên sự đa dạng sinh học đa dạng văn hóa được duy trì từ xa xưa của các đồng bào dân tộc ít người, các phong tục tập quán truyền thống được bảo tồn gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học.

Vườn quốc gia Cát Tiên khu dự trữ sinh quyển thứ 7 trong 8 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam được UNESCO cấp bằng chứng nhận.

 

Nguồn: Vnexpress.net