Bốn hội viên đựợc tặng Bằng khen của Liên hiệp

Thứ hai, 29 Tháng 11 2010 16:40
In

Ngày 21 tháng 10 năm 2010, chủ tich Liên hiệp các Hội UNESCO Nguyễn Xuân Thắng đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 4 hội viên của Liên hiệp sinh hoạt tại Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Ứng dụng Phật học Việt Nam đã có thành tích tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, tích cực thúc đẩy phong trào hoạt động văn hóa tại địa phương theo tiêu chí của UNESCO và góp phần vào sự phát triển chung của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Được ủy quyền của chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Ông Ngô Văn Quán ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Liên hiệp, giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Ứng dụng Phật học Việt Nam đã trao Bằng khen cho thượng tọa Thích Thanh Cần trụ trì chùa Quế Phương xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nhân dịp nhà chùa và nhân dân địa phương tổ chức đúc trống đồng, kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

alt

Ông Ngô Văn Quán tặng Bằng khen cho 3 người

Ngày 27 tháng 10 năm 2010, tại lễ khánh thành Đền Tiên, thuộc Động Đá Bạc, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình, nơi đã được Nhà nước cấp bằng di tích lịch sử quốc gia năm 2000, ông Ngô Văn Quán đã trao bằng khen của chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cho các hội viên Đặng Thị Mát, Trần Thị Minh, Dương Hương Ly đã có thành tích đóng góp công sức tôn tạo Động Đá Bạc và xây dựng Đền thờ Mẫu.

alt

Ông Ngô Văn Quan trao bằng khen cho Thượng tọa Thích Thanh Cần