Ra mắt Câu lạc bộ UNESCO Cổ học Phương Đông

Thứ sáu, 05 Tháng 11 2010 14:45
In

Được sự đồng ý của BCH Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, ngày 19/9/2010 Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn Cổ học Phương Đông đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc UNESCO Cổ học Phương Đông.

Lễ ra mắt CLB Cổ học Phương Đông

Việc thành lập Câu lạc bộ này là xuất phát từ nhu cầu mở rộng điều kiện tham gia sinh hoạt cho cộng đồng, căn cứ nguyện vọng của nhiều nhà nghiên cứu về lĩnh vực triết học và văn hoá Phương Đông theo những nội dung mà Trung tâm đề ra. Tại buổi lễ ra mắt Trung tâm đã tổ chức kết nạp thêm một số hội viên mới và cấp thẻ sinh hoạt Câu lạc bộ cho hàng chục người.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã dự lễ ra mắt và có lời chúc mừng Trung tâm, đồng thời giới thiệu cho các hội viên mới về nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cũng như những kiến thức cơ bản cần thiết về UNESCO. Ngoài ra Ông Thắng cũng lưu ý ngoài việc tổ chức nghiên cứu mang tính học thuật đối với các vấn đề triết học và văn hoá Phương Đông, Trung tâm và Câu lạc bộ nên đưa các nội dung đó xích gần với các nhu cầu sinh động của đời sống và gắn với các tiêu chí của UNESCO.

alt