Home

Thạp đồng Đông Sơn

Thạp đồng Đông Sơn

Văn hóa Đông Sơn là đỉnh cao của thời đại đồ đồng và sơ kỳ đồ sắt ở Việt Nam. Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu về nền văn hóa này đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Phòng trưng bày chuyên đề: Tiếng vọng Đông Sơn - Hiện vật mới phát hiện 2004 - 2009 tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam được coi như một “hiện tượng” của khảo cổ học với hơn 100 hiện vật lần đầu tiên được công bố, chủ yếu là đồ đồng, đồ gốm của thời kỳ Đông Sơn.

Đọc tiếp...
 
Trang 11 trong tổng số 11 trang