Home

Thông điệp của bà Irina Bokova - Tổng Giám đốc UNESCO

Thông điệp của bà Irina Bokova - Tổng Giám đốc UNESCO

Năm 2010 được Đại hội đồng Liên hiệp quốc tuyên bố là “Năm quốc tế các nền văn hoá xích lại gần nhau” và đã chỉ định UNESCO đóng vai trò là tổ chức đi đầu trong việc kỷ niệm Năm quốc tế này. Nhân sự kiện này, Tạp chí Ngày nay xin giới thiệu với bạn đọc Thông điệp của bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO đối với Năm quốc tế này.

Đọc tiếp...
 

Kêu gọi của UNESCO nhân ngày Nước sạch Thế giới

Kêu gọi của UNESCO nhân ngày Nước sạch Thế giới

Ngày 20 tháng 3 năm 2008 vừa qua, UNESCO đã tổ chức kỷ niệm ngày Nước sạch thế giới tại Geneva, Thuỵ Sĩ. Thông qua Ngày nước sạch thế giới, UNESCO muốn nhấn mạnh các vấn ...

Đọc tiếp...
Trang 11 trong tổng số 11 trang