Home

Chuyện gì xảy ra trên Internet trong 60 giây?

Chuyện gì xảy ra trên Internet trong 60 giây?

Các hoạt động đang diễn ra đồng thời trên Internet mỗi phút là một 'núi' thông tin khổng lồ không thể tưởng tượng nổi.

Đọc tiếp...
 

Thư chia buồn của Tổng Thư ký WFUCA tới Hiệp hội UNESCO Nhật Bản

Kính gửi: Ngài Masatake Matsuda, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Nhật Bản

Đồng kính gửi: Ngài Noguchi Noboru, Tổng Giám đốc NFUAJ

Đọc tiếp...

10 sự kiện thông tin và truyền thông của 2010

10 sự kiện thông tin và truyền thông của 2010

Năm 2010 thông tin truyền thông Việt Nam có nhiều sự thay đổi đáng kể, những đề án về lĩnh vực này đã được Chính phủ chú trọng đến nhiều hơn với quyết tâm sớm đưa Việt na...

Đọc tiếp...

Nghệ sỹ Quang Đạt - xuyên Việt vì an toàn giao thông

Nghệ sỹ Quang Đạt - xuyên Việt vì an toàn giao thông

Các chiến sỹ cảnh sát GT đang ký tên lên mũ và xe của nghệ sỹ Quang Đạt (Ảnh TL)

Xuất phát từ Cà Mau vào ngày 4/12/2010, sau 23 ngày xuyên Việt nghệ sỹ Quang Đạt đã có mặt...

Đọc tiếp...

Việt Nam những dấu ấn 2010

Việt Nam những dấu ấn 2010

Năm 2010, mặc dù Việt Nam vừa mới thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, song lại bị tác động của nhiều vấn đề khác, đó là nền kinh tế Mỹ chưa hoàn t...

Đọc tiếp...
Trang 6 trong tổng số 11 trang