Home UNESCO Tham gia

Tham gia cùng UNESCO

Đại hội Liên hiệp Câu lạc bộ, trung tâm và các Hội UNESCO toàn thế giới được tổ chức tại Việt Nam

Đại hội Liên hiệp Câu lạc bộ, trung tâm và các Hội UNESCO toàn thế giới được tổ chức tại Việt Nam

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8, Ban chấp hành Liên hiệp các câu lạc bộ, trung tâm và hội UNESCO thế giới (WFUCA) đã nhóm họp tại Bắc Kinh – Trung Quốc, tại Hội nghị Ban chấp hành WFUCA đã thống nhất lựa chọn cho phép Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội toàn thế giới Liên hiệp các câu lạc bộ, trung tâm và hội UNESCO vào tháng 8 năm 2011 tại Hà Nội. Ngày nay đã phỏng vấn Ông Nguyễn Hùng Sơn – Phó tổng giám đốc trung tâm thông tin UNESCO về sự kiện này.

Đọc tiếp...
 

Năm Quốc tế Thanh niên của Liên Hợp Quốc

Năm Quốc tế Thanh niên  của Liên Hợp Quốc

Năm 1999, Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết lấy ngày 12/8 làm ngày Quốc tế Thanh niên. Để thúc đẩy cộng đồng quốc tế coi trọng vấn đề phát triển thanh niên, cuối năm 2009, Đại hội đồng LHQ tuyên bố từ 12/8/2010- 12/8/2011 là Năm Thanh niên Quốc tế với chủ đề “đối thoại và hiểu biết lẫn nhau”. Nhân sự kiện này Bà Irina Bokova - Tổng Giám đốc UNESCO đã có thông điệp chào mừng.

Đọc tiếp...

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Điều kiện để trở thành hội viên cá nhân của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Điều lệ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam quy định: “Những Câu lạc bộ cơ sở, tập thể, đơn vị và những công dân Việt Nam tán thành Điều lệ Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và tự nguyện xin ra nhập Liên hiệp thì được kết nạp vào Liên hiệp và các Câu lạc bộ UNESCO cơ sở, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, tuổi tác, thành phần xã hội và trình độ học vấn và nghề nghiệp.”

Chúng tôi tin rằng Bạn cũng ở trong những thành phần đã nêu.

Nếu Bạn thực sự mong muốn trở thành hội viên của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam thì xin vui lòng thực hiện:

1. Bạn hãy mở trang Mạng điện tử Mái Nhà Chung – cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, địa chỉ http://www.unescovietnam.vn/, hoặc http://www.todaynews.com.vn/ và đọc trang chuyên đề “UNESCO là gì?” và “Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam” để hiểu mục đích, tôn chỉ UNESCO và Điều lệ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

2. Nếu Bạn tán thành Điều lệ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam thì xin Bạn liên hệ với Văn phòng của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam hoặc liên lạc với đơn vị thành viên của Liên hiệp hoạt động theo chuyên đề hoặc chuyên môn sâu phù hợp với sở trường, khả năng hoặc nguyện vọng của Bạn để đề nghị xin được kết nạp làm hội viên tại đơn vị cơ sở đó.

Bạn có thể tìm hiểu các đơn vị thành viên của Liên hiệp theo trang chuyên mục:
Danh sách các đơn vị thành viên

Bạn cũng có thể liên lạc với Văn phòng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam để có thêm thông tin:
Địa chỉ bưu điện: Nhà D3 khu TT 7,2 ha, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình Hà Nội
Điện thoại:    84 - 4 - 37616880
Fax:      84 - 4 - 37616879
Email: vnf-unesco@fpt.vn hay  vfua.unesco@gmail.com

3. Sau khi Bạn tự đánh giá bản thân đã hiểu UNESCO và hoàn toàn tán thành Điều lệ của Liên hiệp, sẵn sàng tự nguyện tham gia hoạt động và đóng góp cho xã hội theo mục tiêu và tiêu chí UNESCO và được sự nhất trí của một trong những đơn vị thành viên của Liên hiệp, xin Bạn hãy làm đơn gửi cho Ban Giám đốc của đơn vị thành viên mà Bạn đã lựa chọn để được đơn vị đó xem xét đề nghị Liên hiệp kết nạp Bạn làm hội viên chính thức của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Mẫu đơn xin làm hội viên của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Trước khi quyết định chính thức để trở thành hội viên của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam Bạn cũng nên tham khảo thêm những nghĩa vụ và quyền lợi của hội viên trong trang Điều lệ và các Văn bản tại Website này.


Điều kiện để trở thành đơn vị thành viên của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam


Điều lệ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam quy định: “Những Câu lạc bộ cơ sở, tập thể, đơn vị và những công dân Việt Nam tán thành Điều lệ Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và tự nguyện xin ra nhập Liên hiệp thì được kết nạp vào Liên hiệp và các Câu lạc bộ UNESCO cơ sở, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, tuổi tác, thành phần xã hội và trình độ học vấn và nghề nghiệp.”

Chúng tôi tin rằng các Bạn cũng ở trong những thành phần đã nêu.

Nếu các Bạn thực sự mong muốn tổ chức thành một đơn vị thành viên của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam thì xin vui lòng thực hiện:

1. Các Bạn hãy mở trang Mạng điện tử Mái Nhà Chung – cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, địa chỉ http://www.unescovietnam.vn/, hoặc http://www.todaynews.com.vn/ và đọc trang chuyên đề “UNESCO là gì?” và “Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam” để hiểu mục đích, tôn chỉ UNESCO, hiểu Điều lệ và tổ chức hoạt động của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

2. Sau khi các Bạn tự đánh giá đã hiểu tôn chỉ của UNESCO, hoàn toàn tán thành Điều lệ và tiêu chí hoạt động của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, sẵn sàng và tự nguyện tổ chức hoạt động đóng góp cho xã hội và đất nước trong khuôn khổ bảo trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam thì các bạn thực hiện đề án xây dựng tổ chức thành viên theo bản hướng dẫn thành lập các đơn vị thành viên của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tại Website này. Sau đó gửi bộ hồ sơ đó về Văn phòng của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam theo địa chỉ:

Bạn cũng có thể liên lạc với Văn phòng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam để có thêm thông tin:
Địa chỉ bưu điện: Nhà D3 khu TT 7,2 ha, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình Hà Nội
Điện thoại:    84 - 4 - 37616880
Fax:      84 - 4 - 37616879
Email: vnf-unesco@fpt.vn hay  vfua.unesco@gmail.com

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ của các bạn, Ban Thư ký của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ bố trí thời gian để tiếp xúc với các sáng lập viên để trao đổi về hồ sơ của các bạn. Mong rằng các Bạn sẽ không quên ghi địa chỉ của các Bạn để Liên hiệp liên lạc hoặc hồi âm.


Điều kiện để một hoạt động của các bạn được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam bảo trợ


Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam có thể và sẵn sàng bảo trợ cho mọi hoạt động của công dân Việt Nam dựa vào các điều kiện sau:

- Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ chuyên môn của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam được Nhà nước cho phép, được quy định trong Điều lệ của Liên hiệp;
- Căn cứ năng lực chuyên môn, khả năng về con người, khả năng thời gian và khả năng tổ chức để quyết định mức độ và hình thức bảo trợ;
- Tính chất hoạt động và nội dung chuyên môn của  hoạt động được bảo trợ phải phù hợp với tiêu chí UNESCO và Điều lệ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, căn bản các hoạt động đó thể hiện 4 nguyên tắc sau: Tự nguyện – Tự quản – Tự trang trải – Phi kinh doanh.
Nếu bạn thực sự mong muốn hoạt động của bạn được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam bảo trợ, xin thực hiện như sau:

1. Các Bạn hãy mở trang Mạng điện tử Mái Nhà Chung – cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, địa chỉ http://www.unescovietnam.vn/, hoặc http://www.todaynews.com.vn/ và đọc trang chuyên đề “UNESCO là gì?” và “Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam” để hiểu mục đích, tôn chỉ UNESCO, hiểu Điều lệ và các nội dung chuyên môn của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

2. Sau khi các Bạn tự đánh giá đã hiểu tôn chỉ của UNESCO, hoàn toàn tán thành Điều lệ và tiêu chí hoạt động của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, sẵn sàng và tự nguyện tổ chức hoạt động đóng góp cho xã hội và đất nước trong khuôn khổ bảo trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam thì các bạn cần:

- Làm đơn đề nghị Liên hiệp Câu lạc bộ UNESCO bảo trợ hoạt động và gửi Ban Chấp hành Liên hiệp thông qua Ban Thư ký của Liên hiệp;
- Kèm theo dự án hoặc đề án khả thi của hoạt động mà Bạn đề nghị được bảo trợ.

Sau đó gửi bộ hồ sơ đó về Văn phòng của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam theo địa chỉ:

Bạn cũng có thể liên lạc với Văn phòng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam để có thêm thông tin:
Địa chỉ bưu điện: Nhà D3 khu TT 7,2 ha, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình Hà Nội
Điện thoại:    84 - 4 - 37616880
Fax:      84 - 4 - 37616879
Email: vnf-unesco@fpt.vn hay  vfua.unesco@gmail.com

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ của các Bạn, Ban Thư ký của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ trả lời chính thức về chủ trương của Liên hiệp đối với đề nghị của Bạn. Mong rằng các Bạn sẽ không quên ghi địa chỉ của các Bạn để Liên hiệp liên lạc và hồi âm.

Trang 3 trong tổng số 3 trang

Di sản Thế giới tại VN

 

Quần thể di tích cố đô Huế

Được UNESCO công nhận năm 1993. Di sản văn hoá., tiêu chí số 4. ...

 

Thắng cảnh Vịnh Hạ Long

Được UNESCO công nhận năm 1994, công nhận mở rộng năm 2000. Di ...

 

Thánh địa Mỹ Sơn

Được UNESCO công nhận năm: 1999 Di sản Văn hoá; Tiêu chí số: 2,...

 

Đô thị cổ Hội An

Được UNESCO công nhận năm 1999 Di sản văn hoá; Tiêu chí số: 2, ...

 

Nhã nhạc cung đình Việt Nam

Nhạc cung đình được là Lễ nhạc, hoặc Nhã nhạc, (dân gian gọ...

 

Di sản thiên nhiên Phong Nha Kẻ Bàng

Công nhận năm: 2003 Di sản Thiên nhiên thế giới; Tiêu chí: 1 Vù...