Home

Tin tức - Sự kiện

Kêu gọi của UNESCO nhân ngày Nước sạch Thế giới

Kêu gọi của UNESCO nhân ngày Nước sạch Thế giới

Ngày 20 tháng 3 năm 2008 vừa qua, UNESCO đã tổ chức kỷ niệm ngày Nước sạch thế giới tại Geneva, Thuỵ Sĩ. Thông qua Ngày nước sạch thế giới, UNESCO muốn nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến vệ sinh dịch tễ, đồng thời đây cũng là nội dung liên quan đến hoạt động của Năm Vệ sinh dịch tễ 2008. Đây cũng là dịp để Tổ chức này kêu gọi người dân thế giới dành sự quan tâm của mình đối với những khó khăn và thách thức trong vấn đề vệ sinh dịch tễ mà thế giới đang phải đối mặt.

Đọc tiếp...
 

UNESCO bầu Tổng Giám đốc mới

UNESCO bầu Tổng Giám đốc mới

Theo hiến chương của UNESCO, Tổng giám đốc do Hội đồng chấp hành đề cử và được Đại hội đồng bổ nhiệm với nhiệm kỳ là 4 năm. Vị trí Tổng giám đốc có thể được bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ và chỉ được bầu nhiều nhất là 2 nhiệm kỳ. Tổng giám đốc là người điều hành cao nhất của UNESCO.

Đọc tiếp...
Trang 11 trong tổng số 11 trang