Home Thông tin & Truyền thông Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Kêu gọi của UNESCO nhân ngày Nước sạch Thế giới

Kêu gọi của UNESCO nhân ngày Nước sạch Thế giới

Ngày 20 tháng 3 năm 2008 vừa qua, UNESCO đã tổ chức kỷ niệm ngày Nước sạch thế giới tại Geneva, Thuỵ Sĩ. Thông qua Ngày nước sạch thế giới, UNESCO muốn nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến vệ sinh dịch tễ, đồng thời đây cũng là nội dung liên quan đến hoạt động của Năm Vệ sinh dịch tễ 2008. Đây cũng là dịp để Tổ chức này kêu gọi người dân thế giới dành sự quan tâm của mình đối với những khó khăn và thách thức trong vấn đề vệ sinh dịch tễ mà thế giới đang phải đối mặt.

Đọc tiếp...
 

UNESCO bầu Tổng Giám đốc mới

UNESCO bầu Tổng Giám đốc mới

Theo hiến chương của UNESCO, Tổng giám đốc do Hội đồng chấp hành đề cử và được Đại hội đồng bổ nhiệm với nhiệm kỳ là 4 năm. Vị trí Tổng giám đốc có thể được bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ và chỉ được bầu nhiều nhất là 2 nhiệm kỳ. Tổng giám đốc là người điều hành cao nhất của UNESCO.

Đọc tiếp...
Trang 11 trong tổng số 11 trang

Di sản Thế giới tại VN

 

Quần thể di tích cố đô Huế

Được UNESCO công nhận năm 1993. Di sản văn hoá., tiêu chí số 4. ...

 

Thắng cảnh Vịnh Hạ Long

Được UNESCO công nhận năm 1994, công nhận mở rộng năm 2000. Di ...

 

Thánh địa Mỹ Sơn

Được UNESCO công nhận năm: 1999 Di sản Văn hoá; Tiêu chí số: 2,...

 

Đô thị cổ Hội An

Được UNESCO công nhận năm 1999 Di sản văn hoá; Tiêu chí số: 2, ...

 

Nhã nhạc cung đình Việt Nam

Nhạc cung đình được là Lễ nhạc, hoặc Nhã nhạc, (dân gian gọ...

 

Di sản thiên nhiên Phong Nha Kẻ Bàng

Công nhận năm: 2003 Di sản Thiên nhiên thế giới; Tiêu chí: 1 Vù...

 

 

Liên kết

TT UNESCO Thái cực Trường sinh
Thông tin về chương trình và hoạt động của Trung tâm UNESCO Thái cực Trường sinh
TT UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn cổ vật Việt Nam
Thông tin hoạt động với tiêu chí bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc
 TT Thông tin UNESCO - UNET
Trung tâm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà khoa học, những người hoạt
động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục, văn hóa và các thành
phần xã hội nói chung