Home Đại hội 8 WFUCA

Đại hội 8 WFUCA

Cử Ca sĩ Trần Nguyễn Uyên Linh làm Đại sứ Thiện chí

Cử Ca sĩ Trần Nguyễn Uyên Linh làm Đại sứ Thiện chí

Ngày 8-3-2011 Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã ký quyết định cử ca sĩ Trần Nguyễn Uyên Linh, Hội viên Danh dự của Liên hiệp, làm Đại sứ Thiện chí của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam về các vấn đề Thanh niên.

Đọc tiếp...
 
Trang 2 trong tổng số 2 trang