Home Hoạt động UNESCO Thành lập Trung tâm UNESCO Doanh nhân & Di sản

Thành lập Trung tâm UNESCO Doanh nhân & Di sản

Email In PDF.

Ngày 17/01/2023, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã ký Quyết định thành lập Trung tâm UNESCO Doanh nhân & Di sản và bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu Trang giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm.

Trung tâm UNESCO Doanh nhân & Di sản ra đời với chức năng tập hợp, quy tụ các nguồn lực của cộng đồng doanh nhân trong và ngoài nước, giới tri thức tinh hoa tự nguyện đóng góp về sức người, về trí tuệ, kinh nghiệm và vật lực của các cá nhân, doanh nhân, các tổ chức doanh nghiệp cho các hoạt động nhằm bảo tồn phát triển và lan toả quảng bá các di sản của Việt Nam ra toàn thế giới trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, hợp tác bình đẳng và cùng phát triển.