Home UNESCO Thành viên Trung tâm UNESCO Trung tâm UNESCO Văn hóa Ẩm thực Việt Nam

Trung tâm UNESCO Văn hóa Ẩm thực Việt Nam

Email In PDF.

1. Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa Ẩm thực Việt Nam:

Ông Đỗ Việt Thắng, sinh năm 1973, Hội viên Liên hiệp các Hội

UNESCO Việt Nam. 

 

2. Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa Ẩm thực Việt Nam:

- Bà Hoàng Thị Minh Hường, sinh năm 1991, Hội viên Liên hiệp

các Hội UNESCO Việt Nam. 

- Bà Lê Thị Thiết, sinh năm 1969, Hội viên Liên hiệp các Hội

UNESCO Việt Nam. 

- Bà Phạm Thị Thịnh, sinh năm 1954, Hội viên Liên hiệp các Hội

UNESCO Việt Nam. 

- Bà Phạm Thị Vượng, sinh năm 1959, Hội viên Liên hiệp các Hội

UNESCO Việt Nam. 

 

Di sản Thế giới tại VN

 

Quần thể di tích cố đô Huế

Được UNESCO công nhận năm 1993. Di sản văn hoá., tiêu chí số 4. ...

 

Thắng cảnh Vịnh Hạ Long

Được UNESCO công nhận năm 1994, công nhận mở rộng năm 2000. Di ...

 

Thánh địa Mỹ Sơn

Được UNESCO công nhận năm: 1999 Di sản Văn hoá; Tiêu chí số: 2,...

 

Đô thị cổ Hội An

Được UNESCO công nhận năm 1999 Di sản văn hoá; Tiêu chí số: 2, ...

 

Nhã nhạc cung đình Việt Nam

Nhạc cung đình được là Lễ nhạc, hoặc Nhã nhạc, (dân gian gọ...

 

Di sản thiên nhiên Phong Nha Kẻ Bàng

Công nhận năm: 2003 Di sản Thiên nhiên thế giới; Tiêu chí: 1 Vù...