Home Hoạt động UNESCO Kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020 của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020 của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Email In PDF.

Ngày 01 tháng 11 năm 2015, tại Nhà Hát lớn Hà Nội, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (Liên hiệp) đã tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2015. Tới dự có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, đại diện Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới, đại diện một số Liên hiệp các hội UNESCO có quan hệ hợp tác mật thiết với Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và 600 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 hội viên chính thức của Liên hiệp. Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phong trào UNESCO phi chính phủ tại Việt Nam, đánh dấu một chặng đường sau 20 năm xây dựng và phát triển.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá các hoạt động của Liên hiệp giai đoạn 2010 - 2015, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, tiến hành bầu Ban Chấp hành của nhiệm kỳ V và thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, chức năng của Liên hiệp cho phù hợp với tình hình mới.

Đại hội cũng đề ra kế hoạch, phương hướng hoạt động của Liên hiệp nhiệm kỳ mới 2015-2020: Phát triển mạng lưới hội viên, đẩy mạnh hoạt động chuyên môn trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UNESCO, kiện toàn hệ thống tổ chức, tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động cho các đơn vị thành viên để toàn Liên hiệp ngày một vững mạnh, tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động và sự kiện của đất nước, đáp ứng nguyện vọng tham gia hoạt động UNESCO phi chính phủ của cộng đồng. Đại hội đã vạch ra chương trình phối hợp làm việc với các Bộ, Ban ngành hữu quan có liên quan tiến hành việc bổ sung sửa đổi chức năng và nhiệm vụ của Liên hiệp cho phù hợp với tình hình mới; phối hợp, hỗ trợ, hợp tác hoạt động với Liên hiệp UNESCO Thế giới (WFUCA), với tổ chức UNESCO, các Liên hiệp UNESCO quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế nhằm phát huy vai trò, uy tín và tạo vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp vào phong trào chung của Liên hiệp UNESCO Thế giới… để Liên hiệp thật sự là "cánh tay nối dài" của UNESCO, đồng thời thực hiện vai trò đối ngoại nhân dân và ngoại giao văn hóa.

Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ V của Liên hiệp đã bầu ra Ban chấp hành gồm 33 ủy viên.   

Nhà ngoại giao, nhà báo Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới đã được Đại hội bầu lại với nhất trí cao chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO VN.

Giáo sư - tiến sĩ khoa học Nguyễn Minh Đường, Tiến sĩ – Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành, Tiến sĩ Phan Huy Phú, Nhà báo Trần Văn Mạnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp. Nhà báo Trần Văn Mạnh kiêm chức Tổng Thư ký, nhà báo Ngô Văn Quán giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm tra của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Các ủy viên thường vụ Ban chấp hành Liên hiệp gồm: Ông Đoàn Anh Tuấn, ông Trịnh Yên, bà Nguyễn Thị Hồng Hải, ông Lê Văn Tuấn, ông Nguyễn Xuân Thiết, ông Nguyễn Hùng Sơn.

Các ủy viên Ban chấp hành khác gồm: Ông Trịnh Thiên Tự, ông Nguyễn Tiến Thanh, ông Phan Hữu Lợi, ông Chu Bảo Quế, bà Lê Thị Hoàng Anh, bà Phạm Thị Mai Oanh, ông Ngô Hồng Chiêu, ông Nguyễn Văn Thịnh, ông Vũ Văn Hồng, ông Đỗ Thanh Phúc, bà Lê Thị Thanh Tâm, ông Nguyễn Tấn Anh, ông Diệp Hoàng Du, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, bà Trần Thị Phượng, bà Hồ Thị Kim Thu, ông Phạm Long Xuyên, ông Nguyễn Quang Đông Thành, ông Nguyễn Việt Anh, ông Nguyễn Mạnh Hiếu, bà Bạch Thị Hiếu.

                                                                                                           

Ban Tổ chức Đại hội