Home Thông tin & Truyền thông Tin tức - Sự kiện Thông điệp của Hội LH Kiến Trúc sư thế giới nhân “Ngày Kiến Trúc sư thế giới 2012”

Thông điệp của Hội LH Kiến Trúc sư thế giới nhân “Ngày Kiến Trúc sư thế giới 2012”

Email In PDF.

Hội Liên hiệp Hội KTS Thế giới (UIA) đã chọn chủ đề “Kiến trúc những người biến đổi đô thị” cho Ngày Kiến trúc Thế giới năm nay vào 1/10/2012. Với chủ đề này, UIA mong muốn góp phần vào phong trào đô thị thế giới do Liên hiệp quốc khởi xướng “Đô thị tốt hơn, Cuộc sống tốt hơn.

 Dân đô thị sẽ chiếm 70% dân số thế giới năm 2050 các đô thị sẽ phải những thay đổi mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu trú của các công dân thế kỷ 21 mang lại những điều kiện sống hữu ích cho sự phát triển thể chất tinh thần của họ. Tiến trình thiết yếu phải tập trung vào:

  • Giảm nhẹ biến đổi khí hậu, giảm phát thải ô nhiễm quản hiệu quả hơn các nguồn năng lượng.
  • Kiến tạo nên các đô thị mang tính cộng đồng, bình đẳng, dễ tiếp cận, loại trừ sự phân biệt đối xử nhàtạm.
  • Phát triển nền kinh tế, giáo dục các hội sáng tạo cho tất cả.
  • Bảo đảm an toàn các điều kiện vệ sinh cho cuộc sống của mọi nhân.

Các KTS sẽ giữ vai trò cốt yếu trong tiến trình này bởi khả năng đương đầu với những thách thức về sự bền vững của đô thị toàn cầu và sự phát triển những công cụ cần thiết để tạo ra những đô thị có khả năng phục hồi và sinh sống bền vững.

Ngày Kiến trúc Thế giới 1/10/2012 sẽ là cơ hội cho các KTS và các Hội KTS thành viên UIA trên thế giới tổ chức các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò biến đổi các đô thị tương lai của chúng ta.

Hỡi các KTS hôm nay, những thành phố ngày mai đang ở trên bàn vẽ của các bạn!

  

Nguồn: Văn phòng UNESCO Hà Nội

 

Di sản Thế giới tại VN

 

Quần thể di tích cố đô Huế

Được UNESCO công nhận năm 1993. Di sản văn hoá., tiêu chí số 4. ...

 

Thắng cảnh Vịnh Hạ Long

Được UNESCO công nhận năm 1994, công nhận mở rộng năm 2000. Di ...

 

Thánh địa Mỹ Sơn

Được UNESCO công nhận năm: 1999 Di sản Văn hoá; Tiêu chí số: 2,...

 

Đô thị cổ Hội An

Được UNESCO công nhận năm 1999 Di sản văn hoá; Tiêu chí số: 2, ...

 

Nhã nhạc cung đình Việt Nam

Nhạc cung đình được là Lễ nhạc, hoặc Nhã nhạc, (dân gian gọ...

 

Di sản thiên nhiên Phong Nha Kẻ Bàng

Công nhận năm: 2003 Di sản Thiên nhiên thế giới; Tiêu chí: 1 Vù...

 

 

Liên kết

TT UNESCO Thái cực Trường sinh
Thông tin về chương trình và hoạt động của Trung tâm UNESCO Thái cực Trường sinh
TT UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn cổ vật Việt Nam
Thông tin hoạt động với tiêu chí bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc
 TT Thông tin UNESCO - UNET
Trung tâm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà khoa học, những người hoạt
động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục, văn hóa và các thành
phần xã hội nói chung