Home Thông tin & Truyền thông Tin tức - Sự kiện Thông điệp của Bà Irina Bokova – Tổng Giám đốc UNESCO nhân ngày Môi trường thế giới

Thông điệp của Bà Irina Bokova – Tổng Giám đốc UNESCO nhân ngày Môi trường thế giới

Email In PDF.

Thông điệp của Bà Irina Bokova – Tổng Giám đốc UNESCO nhân ngày Môi trường thế giới 5/06/2012: Nền kinh tế xanh: Có bạn tham gia?

Chúng ta biết một tương lai mà chúng ta cần cho tất cả mọi người. Chúng ta muốn một tương lai mà ở đó mọi trẻ em, dù là trai hay gái đều có thể thực hiện được quyền và năng lực của mình, đóng góp một cách xứng đáng cho xã hội. Chúng ta muốn một tương lai mà mọi người có thể sống trong một môi trường lành mạnh, gắn bó mật thiết với thiên nhiên và đa dạng các mối quan hệ xã hội. Để được như vậy chúng ta cần một môi trường phát triển. Chúng ta cần phải xây dựng những nền kinh tế xanh.

Đây là thông điệp của chúng ta nhân Ngày Môi trường Thế giới 2012. Đây chính là ngọn cờ mà chúng ta sẽ nêu cao tại Hội nghị Liên hợp quốc về Phát triển bền vững ở Rio.

Rio+20 cần phải vẽ lại bản đồ phát triển và đưa ra những định hướng mới về tính bền vững … xây dựng trên cơ sở những dạng thức mời về nông nghiệp, các nguồn tài nguyên và sử dụng nguồn năng lượng mới, những cách thức xây dựng và vận chuyển mới. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi phải có những phương thức tiếp cận mới đối với nước sạch và đại dương, đất đai và khí hậu. Điều này cần có lối tư duy mới về ý nghĩa của phát triển. Cần có nguồn sáng tạo mới và sự kiên cường có ý nghĩa quan trọng hơn cả những của cải vật chất. Chúng ta cần xây dựng những nền kinh tế xanh trên nền tảng của xã hội xanh. 

Chương trình nghị sự rất căng thẳng. Giáo dục vì phát triển bền vững phải thúc đẩy những giá trị và hành vi để ươm mầm cho tính bền vững. Khoa học, công nghệ và kỹ thuật cần được huy động để tìm ra giải pháp sáng tạo cho những vấn đề phức tạp. Văn hóa cần được tích hợp trong tất cả các sáng kiến về phát triển. Truyền thông cần phải giúp hình thành nhận thức và thông tin về chính sách. Chúng ta phải thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội thông qua những chính sách mang tính tổng hợp. Tính bền vững chỉ có thể đạt được khi chúng ta hành động trên tất cả các cấp độ như vậy. UNESCO đang hành động ở từng cấp độ đó.   

Về khoa học, công nghệ, sáng tạo và kỹ thuật, UNESCO đang khuyến khích những giải pháp xanh cho những thách thức của hôm nay và tương lai. UNESCO đang dẫn đầu thập kỷ Giáo dục vì Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (2005-2014) để cung cấp cho tất cả mọi người những công cụ và kỹ năng tạo nên sự khác biệt. Chúng ta đang nỗ lực để đẩy mạnh sự kết hợp giữa khoa học và chính sách, đồng thời cũng tích cực ủng hộ Diễn đàn Khoa học-Chính sách Liên chính phủ về các dịch vụ đa dạng sinh học và hệ sinh thái (IPBES).

Những nền kinh tế xanh cần sự tham gia của tất cả mọi người. Không một xã hội nào, không một ai có thể lùi lại sau. Chúng ta cần phải bảo vệ hành tinh của chúng ta vì tương lai mà chúng ta mong đợi.

 

 

Hoàng Anh (VFUA)

 

Di sản Thế giới tại VN

 

Quần thể di tích cố đô Huế

Được UNESCO công nhận năm 1993. Di sản văn hoá., tiêu chí số 4. ...

 

Thắng cảnh Vịnh Hạ Long

Được UNESCO công nhận năm 1994, công nhận mở rộng năm 2000. Di ...

 

Thánh địa Mỹ Sơn

Được UNESCO công nhận năm: 1999 Di sản Văn hoá; Tiêu chí số: 2,...

 

Đô thị cổ Hội An

Được UNESCO công nhận năm 1999 Di sản văn hoá; Tiêu chí số: 2, ...

 

Nhã nhạc cung đình Việt Nam

Nhạc cung đình được là Lễ nhạc, hoặc Nhã nhạc, (dân gian gọ...

 

Di sản thiên nhiên Phong Nha Kẻ Bàng

Công nhận năm: 2003 Di sản Thiên nhiên thế giới; Tiêu chí: 1 Vù...

 

 

Liên kết

TT UNESCO Thái cực Trường sinh
Thông tin về chương trình và hoạt động của Trung tâm UNESCO Thái cực Trường sinh
TT UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn cổ vật Việt Nam
Thông tin hoạt động với tiêu chí bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc
 TT Thông tin UNESCO - UNET
Trung tâm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà khoa học, những người hoạt
động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục, văn hóa và các thành
phần xã hội nói chung