Home Di sản Việt Nam Cát Tiên được công nhận là khu sinh quyển thế giới

Cát Tiên được công nhận là khu sinh quyển thế giới

Email In PDF.

Ban quản Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai cho biết, UNESCO vừa thông báo chính thức công nhận Cát Tiên khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Vườn quốc gia Cát Tiên.

Theo thông báo này, UNESCO vừa nâng cấp đổi tên Khu dự trữ sinh quyển Cát Tiên thành Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Rừng nguyên sinh Cát Tiên khoảng 1.700 loài thực vật quý hiếm như: , trắc, cẩm lai hơn 700 loài thú, chim quý hiếm, trong đó nhiều loại đặc biệt quý hiếm, hầu hết trong Sách Đỏ như giác một sừng, chim công, trĩ, đà điểu.

Rừng nguyên sinh Cái Tiên nơi trú của 11 dân tộc người. Đây hình mẫu về bảo tồn đa mục đích -một hình phát triển bền vững hài hòa giữa con người thiên nhiên dựa trên sự đa dạng sinh học đa dạng văn hóa được duy trì từ xa xưa của các đồng bào dân tộc ít người, các phong tục tập quán truyền thống được bảo tồn gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học.

Vườn quốc gia Cát Tiên khu dự trữ sinh quyển thứ 7 trong 8 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam được UNESCO cấp bằng chứng nhận.

 

Nguồn: Vnexpress.net

 

Di sản Thế giới tại VN

 

Quần thể di tích cố đô Huế

Được UNESCO công nhận năm 1993. Di sản văn hoá., tiêu chí số 4. ...

 

Thắng cảnh Vịnh Hạ Long

Được UNESCO công nhận năm 1994, công nhận mở rộng năm 2000. Di ...

 

Thánh địa Mỹ Sơn

Được UNESCO công nhận năm: 1999 Di sản Văn hoá; Tiêu chí số: 2,...

 

Đô thị cổ Hội An

Được UNESCO công nhận năm 1999 Di sản văn hoá; Tiêu chí số: 2, ...

 

Nhã nhạc cung đình Việt Nam

Nhạc cung đình được là Lễ nhạc, hoặc Nhã nhạc, (dân gian gọ...

 

Di sản thiên nhiên Phong Nha Kẻ Bàng

Công nhận năm: 2003 Di sản Thiên nhiên thế giới; Tiêu chí: 1 Vù...

 

 

Liên kết

TT UNESCO Thái cực Trường sinh
Thông tin về chương trình và hoạt động của Trung tâm UNESCO Thái cực Trường sinh
TT UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn cổ vật Việt Nam
Thông tin hoạt động với tiêu chí bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc
 TT Thông tin UNESCO - UNET
Trung tâm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà khoa học, những người hoạt
động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục, văn hóa và các thành
phần xã hội nói chung