Home Đại hội 8 WFUCA Cử Ca sĩ Trần Nguyễn Uyên Linh làm Đại sứ Thiện chí

Cử Ca sĩ Trần Nguyễn Uyên Linh làm Đại sứ Thiện chí

Email In PDF.

Ngày 8-3-2011 Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã ký quyết định cử ca sĩ Trần Nguyễn Uyên Linh, Hội viên Danh dự của Liên hiệp, làm Đại sứ Thiện chí của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam về các vấn đề Thanh niên.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO VN trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Thiện chí của Liên hiệp cho ca sĩ Uyên Linh.

Quyết định này được xem là sự hưởng ứng thiết thực của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đối với Năm Quốc tế Thanh niên (8/2010 - 8/2011), năm Thanh niên Việt Nam và nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho việc triển khai các chủ đề thanh niên sẽ được nêu ra tại Đại hội lần thứ Tám của Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới sẽ tổ chức tại Việt Nam vào giữa tháng 8 năm 2011. Theo nội dung quyết định, ca sĩ Uyên Linh sẽ tham gia một cách tự nguyện vào các hoạt động của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam nhằm quảng bá cho các nội dung, các chương trình hoạt động về thanh niên của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trong những năm tới, thông qua đó góp phần chuyển tải những thông điệp quan trọng của UNESCO và Liên Hợp quốc về các vấn đề thanh niên tới cộng đồng Việt Nam.

Các vấn đề về Thanh niên sẽ là một chủ đề được UNESCO và Liên hiệp UNESCO Thế giới dành nhiều quan tâm tại Đại hội thế giới lần này. Với tiêu chí của Năm Quốc tế Thanh Niên, những thành quả của hai năm xây dựng và thử nghiệm các chương trình hành động định hướng cho thanh niên thế giới sẽ còn được UNESCO tiếp tục triển khai như một nội dung ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn mới, gắn liền với các nội dung phát triển bền vững và các mục tiêu kinh tế - xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới. Với sự đóng góp của Đại sứ Thiện chí Uyên Linh, những hoạt động của Liên hiệp các Hội UNESCO Viêt Nam về thanh niên sẽ góp phần quảng bá kiến thức về thời đại, hiểu biết quốc tế cho thanh thiếu niên Việt Nam, thu hút thanh thiếu niên vào những hoạt động văn hóa, xã hội lành mạnh, mang tính nhân văn và hướng thượng nhằm phục vụ cho các mục tiêu phát triển quốc gia, tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc, bảo vệ hòa bình thế giới như Công ước thành lập UNESCO đã ghi nhận.

Trong lễ trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Thiện chí tại trụ sở Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, ca sĩ Uyên Linh đã bày tỏ sự cảm kích về việc Liên hiệp đã dành cho Uyên Linh sự tin cậy, trao cho Uyên Linh sứ mạng có ý nghĩa cao quý này. Ca sĩ Uyên Linh đã thể hiện quyết tâm kiên trì thực hiện tốt vai trò được giao mà trước hết sẽ lồng ghép các nội dung thanh niên thông qua các cơ hội tiếp xúc với các bạn thanh niên Việt Nam trong hoạt động ca hát của mình, đồng thời sẵn sàng phối hợp với Ban Thư ký Liên  hiệp để thực hiện các nhiệm vụ mà Liên hiệp giao phó. Ca sĩ bày tỏ, sự kiện này đã dành cho Uyên Linh cơ hội để Uyên Linh có thể phát huy những kiến thức đã học được từ trường đại học, và có lẽ đây là một nhân duyên lớn giúp Uyên Linh phấn đấu để trở thành hữu ích hơn cho xã hội.

 

 

Lệ Hằng - Tạp chí Ngày Nay