Home Đời sống Con người “Văn hóa giao thông vì sự an toàn của thanh thiếu nhi và cộng đồng”

“Văn hóa giao thông vì sự an toàn của thanh thiếu nhi và cộng đồng”

Email In PDF.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Hồ Nghĩa Dũng vừa ký ban hành kế hoạch hoạt động “Tháng An toàn giao thông” - tháng 9/2010 với chủ đề trọng tâm là “Văn hóa giao thông vì sự an toàn của thanh, thiếu nhi và cộng đồng”.

altMục tiêu của Tháng An toàn giao thông nhằm từng bước xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là đối tượng thanh, thiếu nhi; tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện.

Nội dung của Tháng an toàn giao thông năm nay tập trung cho công tác tuyên truyền. Cụ thể, mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động xây dựng “Văn hóa giao thông” với sự tham gia, hưởng ứng của các cơ quan truyền thông, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học về văn hóa giao thông. Tập trung tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng theo các chủ đề “Quy tắc giao thông”, “Đội MBH cho trẻ em”, “Rượu bia với ATGT”./.

alt