Home Hoạt động UNESCO Khai trương trang thông tin điện tử của TT TCTS Đạo Việt Nam

Khai trương trang thông tin điện tử của TT TCTS Đạo Việt Nam

Email In PDF.

Ngày 22/07/2010, tại văn phòng Trung Tâm TCTS Đạo Việt Nam, Ban Giám đốc cùng các cán bộ chuyên viên của Trung Tâm với sự có mặt đại diện của cán bộ  thông tin Liên Hiệp các hội UNESCO Việt Nam đã làm lễ khai trương website có tên là "thaicuctruongsinhdaovietnam.com

 

Bà Hoàng Thị Lam (Giám Đốc TT) phát biểu trong buổi lễ

 

(Theo TT UNESCO TCTS Đạo Việt Nam)

ạo