Home Hoạt động UNESCO Đại hội lần thứ IV Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam

Đại hội lần thứ IV Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam

Email In PDF.

daihoi4Ngày 26-4, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam (Liên hiệp) đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010-2015). Tới dự có đại diện Ban Đối ngoại T.Ư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ,... và 300 đại biểu đại diện cho hơn 7.000 hội viên chính thức của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá các hoạt động của Liên hiệp trong thời gian 2006 - 2010, và tiến hành bầu Ban Chấp hành của nhiệm kỳ IV. Theo đánh giá của Đại hội, nhiệm kỳ III có tính chất "bản lề" của Liên hiệp, đã có những bước phát triển và mở ra nhiều hy vọng để Liên hiệp thực hiện vai trò của mình. Đại hội cũng đề ra kế hoạch, phương hướng hoạt động của Liên hiệp nhiệm kỳ mới, và giai đoạn 2010-2015, như: phát triển mạng lưới hội viên, nâng cao hoạt động tuyên truyền; đẩy mạnh khả năng chuyên môn trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UNESCO; kiện toàn hệ thống tổ chức theo điều lệ mới được bổ sung và sửa đổi vào năm 2009; tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động và sự kiện của đất nước, đáp ứng nguyện vọng tham gia hoạt động UNESCO phi chính phủ của cộng đồng,... để Liên hiệp thật sự là "cánh tay nối dài" của UNESCO, đồng thời thực hiện vai trò đối ngoại nhân dân và ngoại giao văn hóa.

Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IV họp tại Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2010 đã bầu ra Ban chấp hành gồm 27 thành viên, danh sách như sau:

Nhà ngoại giao, nhà báo Nguyễn Xuân Thắng đã được bầu giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp.

th_Ong_Nguyen_Xuan_Thang_-_CT

Tiến sĩ  - Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Minh Đường, Tiến sĩ  - Nhà giáo Phan Huy Phú đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp.

th_Ba_Pham_Thi_Thanh_-_Pho_CT th_Ong_Nguyen_Minh_Duong_-_Pho_CT th_Ong_Phan_Huy_Phu_-_Pho_CT

Nhà báo Ngô Văn Quán được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm tra của Liên hiệp.

Các ủy viên Thường vụ Ban chấp hành gồm: Ông Đoàn Anh Tuấn, ông Trịnh Yên, ông Trần Văn Mạnh, bà Lê Thị Hoàng Anh, bà Nguyễn Thị Hồng Hải, ông Trịnh Thiên Tự.

Các ủy viên Ban Chấp hành khác gồm: Bà Đinh Thị Hoàng Anh, ông Nguyễn Trọng Cơ, bà Đào Thị Minh Hạnh, ông Đặng Gia Khánh, ông Lê Vũ Long, ông Phan Hữu Lợi, ông Nguyễn Như Mạnh, ông Vũ Thế Ngọc, bà Phạm Thị Mai Oanh, ông Nguyễn Thanh Phúc, ông Nguyễn Hùng Sơn, bà Lê Thị Thanh Tâm, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Nguyễn Quang Đông Thành, ông Nguyễn Như Thục, ông Nguyễn Văn Thịnh.

 

Việt Anh