Home Di sản Tin tức - Sự kiện Hội thảo UNWTO và UNESCO về Quản trị Du lịch bền vững các Di sản Thế giới

Hội thảo UNWTO và UNESCO về Quản trị Du lịch bền vững các Di sản Thế giới

Email In PDF.

Tổ chức du lịch thế giới của Liên hợp quốc và Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đang cùng hợp tác tiến hành tổ chức hội thảo Quốc tế về Quản trị Du lịch bền vững cho các công trình Di sản, dự kiến sẽ diễn ra tại núi Hoàng Sơn một Di sản Thế giới nằm ở Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 3 năm 2008.

Du lịch đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới. Lượng khách du lịch dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với những thập niên trước đây. Các di sản Thế giới trở thành những điểm thu hút khách du lịch từ nhiều quốc gia. Đồng thời, du lịch di sản một phần nào đó cũng cho thấy sự phát triển của du lịch nội địa và quốc tế.

Tuy nhiên vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay là làm thế nào để xây dựng một mô hình du lịch bền vững, nhằm bảo tồn và gìn giữ những giá trị toàn nhân loại của các Di sản thế giới. Phát triển du lịch không theo hoạch định chiến lược và không có sự kiểm soát sát sao chính là những lo ngại lớn nhất của UNESCO và Uỷ ban Di sản Thế giới, trong đó có cả vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng của các Di sản Thế giới không phù hợp với những giá trị toàn cầu của các công trình này. Du lịch bền vững, lâu dài tại các Di sản Thế giới chỉ được xây dựng trên cơ sở có hợp tác hỗ trợ giữa các Bộ ngành để cùng giải quyết việc bảo tồn Di sản và những vấn đề về chính sách du lịch và ngành du lịch tư nhân.

Hội thảo này do Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) và Tổ chức Văn hoá, Giáo dục, Khoa học (UNESCO) của Liên hiệp quốc phát động thông qua trung tâm Di sản Thế giới, nhằm mục đích củng cố và mở rộng hợp tác đang có giữa UNWTO và UNESCO, tăng cường và cân đối lại định hướng và công cụ chính sách thông qua các chương trình đào tạo chiến lược về du lịch bền vững tại các Di sản Thế giới. Chương trình này dự kiến sẽ được triển khai trong khoảng từ năm 2008 đến năm 2009.

Hội thảo cũng tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến việc hợp tác liên ngành và du lịch bền vững, những chính sách và thực tiễn áp dụng thiết thực nhằm cải thiện hợp tác giữa các tập đoàn và tổ chức khác nhau để cùng đưa ra những quyết định về quản trị du lịch Di sản hữu hiệu hơn.

Sự kiện này cũng là dịp để các chuyên gia của UNWTO và UNESCO trình bày các giải pháp của mình, đồng thời áp dụng luôn cho thực tế tại Hoàng Sơn. Những công cụ áp dụng bao gồm phương pháp khảo sát thông tin khách du lịch và các chỉ số du lịch bền vững sẽ được trình bày và ứng dụng thử nghiệm. Kết quả từ việc thử nghiệm này sẽ cung cấp một kinh nghiệm quý báu cho các nước tham gia. Đồng thời các nước sẽ coi đây là bài học áp dụng cho những Di sản khác.

Bên cạnh đó, Hội thảo này cũng đề cập đến vấn đề hoạch định những chính sách chiến lược liên quan đến chương trình Du lịch Di sản Thế giới của UNESCO, đồng thời phản ánh quy trình lập báo cáo thường kỳ theo khuôn khổ Công ước Di sản Thế giới.