Home UNESCO Liên hiệp các Hội UNESCO VN

Liên hiệp các Hội UNESCO VIệt Nam - Những chặng đường đã đi qua

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
Liên hiệp các Hội UNESCO VIệt Nam
Chức năng và nhiệm vụ
Các cơ quan lãnh đạo và tổ chức hoạt động
Mạng lưới hội viên
Cơ quan ngôn luận
Chiến lược và các chương trình
Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế
Những chặng đường đã đi qua
Tất cả các trang


Những chặng đường đã đi qua

Văn kiện của Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ Hai Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam đã xác định  một số cột mốc quan trọng của chặng đường trưởng thành của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam, trong đó chia làm hai giai đoạn chính: Giai đoạn tìm tòi thử nghiệm và giai đoạn củng cố phát triển. Cụ thể:

Giai đoạn 1 (Từ cuối năm 1993 đến cuối năm 1996)
Đây là giai đoạn Hiệp hội hoạt động có tính chất thí điểm, chưa đề ra được các quy chế về công tác tổ chức, quản lý hội viên, đối nội và đối ngoại. Giai đoạn này Hiệp hội chỉ mới có khả năng phát triển theo quy mô bề rộng, thuận theo khả năng và yêu cầu tự phát của quần chúng, còn ít kinh nghiệm. Ban Chấp hành mới còn bỡ ngỡ trong công tác UNESCO, Hiệp hội không có bộ máy hành chính và cán bộ chuyên trách, nội dung và hình thức hoạt động còn nghèo nàn. Hiệp hội chưa tranh thủ được sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng của Nhà nước.
Giai đoạn 2 (Từ đầu năm 1997 đến nay)
Kỳ họp thứ Tám của Ban Chấp hành khoá Một của Hiệp hội đã quyết định củng cố và phát triển Hiệp hội bằng việc tăng cường công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy và xây dựng phương pháp hoạt động cho hội viên và các tổ chức cơ sở trong điều kiện Hiệp hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có khó khăn về kinh phí và phương tiện hoạt động. Một mặt, Ban Chấp hành quyết định giải thể hoặc tổ chức lại các đơn vị hoạt động kém hiệu quả hoặc hoạt động lệch tiêu chí. Mặt khác, tiếp tục phát triển hội viên, dựa vào nhiệt tình của hội viên để vượt qua những khó khăn và hạn chế, đồng thời có kế hoạch mở rộng quan hệ quốc tế, thực hiện vai trò ngoại giao nhân dân của Hiệp hội.
Nhờ chủ trương trên từ 1997 Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, tạo được nhiều hoạt động có ý nghĩa đóng góp vào công tác UNESCO của Nhà nước vào sự nghiệp phát triển văn hoá và dân trí cho nhân dân. Đây cũng là giai đoạn uy tín quốc tế của Hiệp hội được phát huy, thông qua đó góp phần nâng cao uy tín của đất nước trong lòng bạn bè và nhân dân thế giới. Đánh giá thành tích và công lao của Hiệp hội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước sau 10 năm hoạt động, đầu năm 2004 Chủ tịch nước đã tặng Huân chương lao động hạng Ba cho Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam. 

Di sản Thế giới tại VN

 

Quần thể di tích cố đô Huế

Được UNESCO công nhận năm 1993. Di sản văn hoá., tiêu chí số 4. ...

 

Thắng cảnh Vịnh Hạ Long

Được UNESCO công nhận năm 1994, công nhận mở rộng năm 2000. Di ...

 

Thánh địa Mỹ Sơn

Được UNESCO công nhận năm: 1999 Di sản Văn hoá; Tiêu chí số: 2,...

 

Đô thị cổ Hội An

Được UNESCO công nhận năm 1999 Di sản văn hoá; Tiêu chí số: 2, ...

 

Nhã nhạc cung đình Việt Nam

Nhạc cung đình được là Lễ nhạc, hoặc Nhã nhạc, (dân gian gọ...

 

Di sản thiên nhiên Phong Nha Kẻ Bàng

Công nhận năm: 2003 Di sản Thiên nhiên thế giới; Tiêu chí: 1 Vù...