Home UNESCO Liên hiệp các Hội UNESCO VN

Liên hiệp các Hội UNESCO VIệt Nam - Cơ quan ngôn luận

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
Liên hiệp các Hội UNESCO VIệt Nam
Chức năng và nhiệm vụ
Các cơ quan lãnh đạo và tổ chức hoạt động
Mạng lưới hội viên
Cơ quan ngôn luận
Chiến lược và các chương trình
Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế
Những chặng đường đã đi qua
Tất cả các trang


Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Tạp chí Ngày Nay

Tạp chí Ngày Nay được thành lập theo Giấy phép số 512/GP-BVHTT, do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ký ngày 25-11-2002. Tạp chí Ngày Nay là cơ quan ngôn luận chính thức của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, phát hành mỗi tháng 2 kỳ, kỳ một (phát hành đầu tháng) lấy tên chuyên đề là “Giao lưu Văn hoá”, kỳ hai (phát hành cuối tháng) lấy tên chuyên đề là “Phong cách Việt”.

Chức năng và nhiệm vụ của Tạp chí Ngày Nay
(trích Điều lệ của Tạp chí Ngày Nay)
- Tạo ra một Diễn đàn tập hợp những tiếng nói chân chính của những tập thể, cá nhân có tâm huyết với sự phát triển lành mạnh của Sự nghiệp Văn hoá, Giáo dục, Khoa học và Thông tin của đất nước theo đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, với những mục tiêu của tổ chức UNESCO mà Việt Nam là một thành viên.
- Truyền bá và phổ cập những tri thức về truyền thống văn hiến của dân tộc Việt Nam, cổ động và đấu tranh cho việc bảo tồn, kế thừa và phát triển tinh hoa truyền thống trong đời sống hiện đại, góp phần xây dựng con người mới và nền văn hoá Việt Nam "tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc".
- Giới thiệu những giá trị tinh thần và tinh hoa của các nền văn hoá, văn minh của các nước ASEAN, các dân tộc trên thế giới vì mục đích tăng cường tình hữu nghị, hoà bình và ổn định của khu vực và thế giới.
- Thực hiện chức năng đối ngoại nhân dân của Hiệp hội là phổ cập hiểu biết quốc tế bao gồm: kiến thức chung về những vấn đề toàn cầu, giáo dục ý thức công dân, vấn đề bảo vệ Hoà bình, An ninh Quốc tế, Bản sắc dân tộc, bảo vệ Môi trường sinh thái, Tài nguyên thiên nhiên…
- Thông tin về hoạt động của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Hiệp hội CLB UNESCO khu vực và thế giới cho cộng đồng.

Ban Biên tập Tạp chí Ngày Nay gồm Tổng Biên tập và đội ngũ phóng viên. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam kiêm Tổng Thư ký UNESCO thế giới đồng thời là Tổng Biên tập của Tạp chí Ngày Nay. Các ông Ngô Văn Quán và Lê Tuấn Dũng là Phó Tổng Biên tập. Ông Nguyễn Tiến Thanh và Lương Đình Dũng là Thư ký và Phó Thư ký Toà soạn.

Mạng thông tin điện tử Mái Nhà Chung

Mạng Thông tin Mái Nhà Chung của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam thực chất là “cánh tay nối dài” của Tạp chí Ngày Nay để đến với cộng đồng nhanh hơn và rộng rãi hơn.

Mạng Thông tin Mái Nhà Chung hoạt động theo giấy phép của Tạp chí Ngày Nay do đó thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn mở rộng của Tạp chí Ngày Nay theo phương diện là một phương tiện thông tin điện tử (Internet). Trong tương lai Mạng Mái Nhà Chung sẽ dịch một phần nội dung từ Mạng tiếng Việt sang tiếng Anh để tạo nên một mạng thông tin song ngữ để tuyên truyền hoạt động của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Mạng Mái Nhà Chung do Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay phụ trách.

Các đơn vị tham gia quản trị nội dung và bảo trì kỹ thuật cho Mạng Thông tin Mái Nhà chung gồm: Văn phòng Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam, Ban biên tập Tạp chí Ngày Nay,  Trung tâm UNESCO Phát triển Công nghệ Thông tin, Câu lạc bộ UNESCO Leonardo Da Vinci. Những chuyên đề đặc biệt của Mạng Mái Nhà chung do các đơn vị thành viên có liên quan của Hiệp hội phụ trách biên tập phần nội dung. 

Di sản Thế giới tại VN

 

Quần thể di tích cố đô Huế

Được UNESCO công nhận năm 1993. Di sản văn hoá., tiêu chí số 4. ...

 

Thắng cảnh Vịnh Hạ Long

Được UNESCO công nhận năm 1994, công nhận mở rộng năm 2000. Di ...

 

Thánh địa Mỹ Sơn

Được UNESCO công nhận năm: 1999 Di sản Văn hoá; Tiêu chí số: 2,...

 

Đô thị cổ Hội An

Được UNESCO công nhận năm 1999 Di sản văn hoá; Tiêu chí số: 2, ...

 

Nhã nhạc cung đình Việt Nam

Nhạc cung đình được là Lễ nhạc, hoặc Nhã nhạc, (dân gian gọ...

 

Di sản thiên nhiên Phong Nha Kẻ Bàng

Công nhận năm: 2003 Di sản Thiên nhiên thế giới; Tiêu chí: 1 Vù...