Home UNESCO Thành viên Trung tâm UNESCO Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và bảo tồn Cổ vật Việt Nam

Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và bảo tồn Cổ vật Việt Nam

Email In PDF.

Tên tiếng Anh: UNESCO Club on Rechearch and Preservation for the Value of National Antiquity
Địa điểm: Số 27, 433 Phố Kim Ngưu, Quận Hai Bà trưng, HN
Điện thoại:
36366492 / 0913216632

Ban giám đốc:

Giám đốc Trung tâm: Đoàn Anh Tuấn

Nội dung hoạt động:

  • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, phân loại các cổ vật và các hiện vật có giá trị lịch sử và văn hoá của dân tộc Việt Nam nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn bảo tàng cho các thành phần xã hội nhằm góp phần thực hiện Luật Di sản của Nhà nước và Công ước Bảo vệ Di sản Văn hoá của UNESCO.
  • Đề xuất các biện pháp và giải pháp bảo tồn và bảo tàng bao gồm việc trưng bày và phổ cập các hiện vật có giá trị lịch sử và văn hoá.
  • Tuyên truyền và phổ cập chương trình giáo dục ý thức công dân đối với các giá trị cổ vật và ý thức bảo vệ di sản văn hoá vật thể cho nhân dân, đặt biệt là cho thế hệ trẻ theo thần Luật di sản và Công ước Bảo vệ di sản Văn hoá của UNESCO.
  • Mời các chuyên gia và các nhà khoa học tham gia hoạt động dưới hình thức Hội đồng khoa học hoặc Hội đồng thẩm định giúp đỡ các bảo tàng địa phương và các nhà sưu tầm cổ vật trong việc giám định, phân loại các hiện vật có giá trị lịch sử và văn hoá.
  • Tổ chức các lớp, các khoá đào tạo cho các địa phương hoặc những người yêu mến cổ vật về kiến thức cổ vật nói chung.
  • Xây dựng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức liên quan ở trong nước và quốc tế trên lĩnh vực nghiên cứu và bảo tồn các cổ vật có giá trị lịch sử và văn hoá.
  • Tham gia và đóng góp tích cực vào các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam, phối hợp thường xuyên với với các đơn vị có hoạt động liên quan đến chuyên môn của Câu lạc bộ và lĩnh vực bảo tồn văn hoá dân tộc trong Hiệp hội./
 

Di sản Thế giới tại VN

 

Quần thể di tích cố đô Huế

Được UNESCO công nhận năm 1993. Di sản văn hoá., tiêu chí số 4. ...

 

Thắng cảnh Vịnh Hạ Long

Được UNESCO công nhận năm 1994, công nhận mở rộng năm 2000. Di ...

 

Thánh địa Mỹ Sơn

Được UNESCO công nhận năm: 1999 Di sản Văn hoá; Tiêu chí số: 2,...

 

Đô thị cổ Hội An

Được UNESCO công nhận năm 1999 Di sản văn hoá; Tiêu chí số: 2, ...

 

Nhã nhạc cung đình Việt Nam

Nhạc cung đình được là Lễ nhạc, hoặc Nhã nhạc, (dân gian gọ...

 

Di sản thiên nhiên Phong Nha Kẻ Bàng

Công nhận năm: 2003 Di sản Thiên nhiên thế giới; Tiêu chí: 1 Vù...