Home

Nhân vật

Triều đại hoàng đế minh trị (Mutsuhitô)

Triều đại hoàng đế minh trị (Mutsuhitô)Mutsuhito sinh năm 1852 thuộc dòng dõi Hoàng triều Nhật Bản. Ông lên ngôi năm 1867 lấy hiệu là Minh Trị có nghĩa là “đấng quân vương anh minh, sáng suốt”. Cái tên đó quả phản ánh trung thành ý tưởng của ông là cải cách lại chế độ quân chủ Nhật và đưa đất nước Nhật sớm trở thành một cường quốc với nền kinh tế phồn vinh, một nền quốc phòng hùng mạnh và một xã tắc kỷ cương, nền nếp. Tuy mới lên ngôi ở lứa tuổi 15-16 nghĩa là còn rất trẻ nhưng ông tỏ ra là một vị hoàng đế thông minh, giàu nghị lực, đầy đủ uy phong và đức độ trị vì trăm họ vì thế Lãnh chúa thứ 15 (Shogun) hùng cứ những vùng đất Nhật Bản mênh mông thời đó là Tohugawa Keiki đã quyết định trả lại quyền cai trị cho Hoàng đế, chấm dứt hoàn toàn chế độ lãnh chúa hình thành từ năm 1192 ở Nhật và cũng đồng thời chấm dứt quyền hành của tầng lớp võ sĩ hảo hán (Samurai).
Đọc tiếp...
 
Trang 3 trong tổng số 3 trang