Home

Tham gia cùng UNESCO

Đại hội Liên hiệp Câu lạc bộ, trung tâm và các Hội UNESCO toàn thế giới được tổ chức tại Việt Nam

Đại hội Liên hiệp Câu lạc bộ, trung tâm và các Hội UNESCO toàn thế giới được tổ chức tại Việt Nam

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8, Ban chấp hành Liên hiệp các câu lạc bộ, trung tâm và hội UNESCO thế giới (WFUCA) đã nhóm họp tại Bắc Kinh – Trung Quốc, tại Hội nghị Ban chấp hành WFUCA đã thống nhất lựa chọn cho phép Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội toàn thế giới Liên hiệp các câu lạc bộ, trung tâm và hội UNESCO vào tháng 8 năm 2011 tại Hà Nội. Ngày nay đã phỏng vấn Ông Nguyễn Hùng Sơn – Phó tổng giám đốc trung tâm thông tin UNESCO về sự kiện này.

Đọc tiếp...
 

Năm Quốc tế Thanh niên của Liên Hợp Quốc

Năm Quốc tế Thanh niên  của Liên Hợp Quốc

Năm 1999, Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết lấy ngày 12/8 làm ngày Quốc tế Thanh niên. Để thúc đẩy cộng đồng quốc tế coi trọng vấn đề phát triển thanh niên, cuối năm ...

Đọc tiếp...

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Điều kiện để trở thành hội viên cá nhân của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Điều lệ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam quy định: “ Những Câu lạc bộ cơ sở, tập thể, đơn...

Trang 3 trong tổng số 3 trang