Home

UNESCO hỗ trợ Đắk Nông bảo tồn văn hóa cồng chiêng

Email In PDF.

Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục của Liệp hợp quốc (UNESCO) vừa quyết định tài trợ 91.000 USD cho tỉnh Đắk Nông để thực hiện dự án bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh.

Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn nguồn tin từ Sở Văn hoá-Thông tin tỉnh cho biết, Đắk Nông là tỉnh đầu tiên của Tây Nguyên được UNESCO hỗ trợ thực hiện dự án này.

Chính phủ cũng đồng ý hỗ trợ thêm 43.000 USD cho Đắk Nông để thực hiện dự án này.