Home Giáo dục

Giáo dục

Văn học với yêu cầu Giáo dục nhân cách cho trẻ em

Văn học với yêu cầu Giáo dục nhân cách cho trẻ emPhẩm chất, tư cách - phẩm cách, sự thành đạt ở một con người, cho cả một đời người, khiến họ được người đời yêu kính, ngưỡng mộ, theo tôi, được xác định ở hai phương diện: đó là tri thức và nhân cách. Trong đó, tri thức là chuyện phải tích lũy, thu gom và bồi đắp suốt cả đường đời. Nhất là trong một xã hội học tập, một nền kinh tế tri thức như hiện nay. Và đường đời, có cái phần đầu đời, rất quan trọng - đó là việc tiếp nhận tri thức ở nhà trường. Do vậy, yêu cầu về tri thức cho tuổi trẻ, trong giới hạn của tuổi ở học đường là tuỳ thuộc chủ yếu, hoặc toàn bộ ở chương trình học của các cấp.
Đọc tiếp...
 

Tình thầy trò còn mãi trên đời

Tình thầy trò còn mãi trên đời Dân ta xưa có câu “một ngày nên nghĩa”, lại có câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy), huống hồ thầy đã dạy trò, trò đã học thầy s...
Đọc tiếp...

Vui buồn thế giới sách

Vui buồn thế giới sách Ngót một thế kỷ rưỡi, kể từ những áng văn Quốc ngữ đầu tiên của Trương Vĩnh Ký ở Nam Bộ, cho đến bây giờ, có thể nói diện mạo và phẩm chất sách đã đạt được một trình độ c...
Đọc tiếp...

Trung tâm học tập cộng đồng

Trung tâm học tập cộng đồng Là một loại thiết chế giáo dục thường xuyên được tổ chức trên địa bàn xã, phường và thị trấn, Trung tâm học tập thật sự là tổ chức giáo dục được đưa đến tận những người d...
Đọc tiếp...

Giáo dục Việt Nam và một số nước - so sánh một vài số liệu

Giáo dục Việt Nam và một số nước - so sánh một vài số liệu LTS: Nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát về hiện trạng nền giáo dục Việt Nam trong mối tương quan, so sánh với hiện trạng giáo dục một số nước trên thế giới, Tạp chí ...
Đọc tiếp...

Giáo dục người lớn - Vấn đề quan trọng của thời đại

Giáo dục người lớn - Vấn đề quan trọng của thời đại 1. Xác định khái niệm “Giáo dục người lớn”
Giáo dục người lớn (Adult Education) là một thuật ngữ chỉ toàn bộ những quá trình giáo dục có tổ chức, bất kể nội dung, trình độ...
Đọc tiếp...

Triết học giáo dục như một bộ môn, một xu hướng nghiên cứu quốc tế

Triết học giáo dục như một bộ môn, một xu hướng nghiên cứu quốc tế Trong mấy năm gần đây trên sách báo nước ta có nhiều cuộc bàn thảo về triết lý giáo dục và triết học giáo dục. Cuộc bàn thảo đã đề cập đến những vấn đề cơ bản về lý luận ...
Đọc tiếp...

Giáo dục thường xuyên trong xã hội học tập

Giáo dục thường xuyên trong xã hội học tập I. Khái niệm “Giáo dục thường xuyên”
Thuật ngữ “giáo dục thường xuyên” được nhiều người nói tới hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người đọc và nghe dường...
Đọc tiếp...

10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục - Đào tạo trong năm 2010

10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục - Đào tạo trong năm 2010 Xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020; Đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục; Phát triển đội ngũ giáo viên và xây dựng cơ sở vật chất trường lớp là những nh...
Đọc tiếp...
Trang 6 trong tổng số 7 trang

Di sản Thế giới tại VN

 

Quần thể di tích cố đô Huế

Được UNESCO công nhận năm 1993. Di sản văn hoá., tiêu chí số 4. ...

 

Thắng cảnh Vịnh Hạ Long

Được UNESCO công nhận năm 1994, công nhận mở rộng năm 2000. Di ...

 

Thánh địa Mỹ Sơn

Được UNESCO công nhận năm: 1999 Di sản Văn hoá; Tiêu chí số: 2,...

 

Đô thị cổ Hội An

Được UNESCO công nhận năm 1999 Di sản văn hoá; Tiêu chí số: 2, ...

 

Nhã nhạc cung đình Việt Nam

Nhạc cung đình được là Lễ nhạc, hoặc Nhã nhạc, (dân gian gọ...

 

Di sản thiên nhiên Phong Nha Kẻ Bàng

Công nhận năm: 2003 Di sản Thiên nhiên thế giới; Tiêu chí: 1 Vù...

 

 

Liên kết

TT UNESCO Thái cực Trường sinh
Thông tin về chương trình và hoạt động của Trung tâm UNESCO Thái cực Trường sinh
TT UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn cổ vật Việt Nam
Thông tin hoạt động với tiêu chí bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc
 TT Thông tin UNESCO - UNET
Trung tâm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà khoa học, những người hoạt
động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục, văn hóa và các thành
phần xã hội nói chung