Home Khoa học Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Doanh nghiệp với vấn đề đổi mới công nghệ

Doanh nghiệp với vấn đề đổi mới công nghệTrong môi trường quốc tế cạnh tranh ngày càng gay gắt, hiện nay, công nghệ được xem là công cụ chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội một cách nhanh chóng và bền vững. Thực tế này đang đặt ra cho chúng ta (cả ở cấp độ vĩ mô và vi mô) những yêu cầu bức thiết về đổi mới công nghệ, về sự tồn tại và phát triển của bản thân mỗi doanh nghiệp và cả quốc gia.
Đọc tiếp...
 

UNDP hỗ trợ Việt Nam xử lý hóa chất BVTV hữu cơ tồn lưu (POP)

UNDP hỗ trợ Việt Nam xử lý hóa chất BVTV hữu cơ tồn lưu (POP)
Trong những năm qua, thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng ở nước ta rất phổ biến. Các loại hoá chất sử dụng bao gồm thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, trong đó đặc biệt nguy hiể...
Đọc tiếp...

Tuyên bố của ASEAN về ứng phó biến đổi khí hậu

Tuyên bố của ASEAN về ứng phó biến đổi khí hậu
Trưa 9/4/2010, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16 đã kết thúc, thành công tốt đẹp với việc thông qua ba tuyên bố: Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN 16, Tuyên bố...
Đọc tiếp...

10 sự kiện khoa học nổi bật năm 2009 trên thế giới và Việt Nam

10 sự kiện khoa học nổi bật năm 2009 trên thế giới và Việt Nam Một trong những đột phá của khoa học thế giới năm 2009 là việc tìm thấy một sinh vật được cho là tổ tiên xưa nhất của loài người, và chứng minh rằng nhân loại không tiến ...
Đọc tiếp...
Trang 5 trong tổng số 5 trang