Home Khoa học Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Nguồn vốn cho KH&CN trong các trường đại học

Nguồn vốn cho KH&CN trong các trường đại học

Trong các trường đại học, đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai nội dung hoạt động thường xuyên, bắt buộc. Các trường đại học có nhiệm vụ tiến hành NCKH và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với NCKH và sản xuất. Uy tín của một trường đại học trước hết phụ thuộc vào chất lượng của hai hoạt động này, để nuôi dưỡng và phát triển chúng thì cần phải có nhiều điều kiện, trong đó, vấn đề tài chính bao giờ và luôn luôn là vấn đề quan trọng, tiên quyết cho tất cả các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH).

Đọc tiếp...
 

Sự kiện khoa học thế giới nổi bật năm 2010

Sự kiện khoa học thế giới nổi bật năm 2010

Hằng năm, Tạp chí ScienceMag (Mỹ) đều điểm lại những sự kiện khoa học của thế giới trong năm và chọn ra 10 sự kiện nổi bật nhất, đặc biệt là chọn ra một sự kiện lớn nhất ...

Đọc tiếp...

Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ

Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ

Tại Hội nghị Thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN 2001-2010, đánh giá kết quả hoạt động KH&CN 2006-2010 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015 do Bộ Khoa học và Công...

Đọc tiếp...

Hội đồng cơ sở xét giải thưởng Hồ Chí Minh

Ngày 21/12/2010 Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã chủ trì hội nghị Hội đồng cấp cơ sở xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh ...

Đọc tiếp...

Ba nhà khoa học nữ nhận học bổng UNESCO

Ba nhà khoa học nữ trẻ của Việt Nam vừa vinh dự nhận được học bổng của Chương trình học bổng nghiên cứu khoa học cấp quốc gia L’Oréal năm 2010 V...

Đọc tiếp...
Trang 3 trong tổng số 5 trang