Home Chương trình - Hội thảo Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Xoá mù chữ

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Xoá mù chữ

Email In PDF.

Ngày 8-9 hàng năm là ngày Quốc tế Xoá Mù chữ. Năm nay còn là ngày kỷ niệm 65 năm Phong trào Diệt dốt và Bình Dân học vụ do Hồ Chủ tịch phát động (1945-2010), và cũng là ngày CP Việt Nam ký sắc lệnh về Bình dân học vụ. Nhân dịp này.

Nhà giáo lão thành của phong trào Bình dân học vụ Nguyễn Thìn XuânSáng ngày 8-9-2010, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Văn Tố, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Câu lạc bộ UNESCO Chiến sĩ diệt dốt đã phối hợp với VP đại diện UNESCO tại Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm hai sự kiện có ý nghĩa này. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Liên hiệp, bà Muller Katherine-Marin, Trưởng VP đại diện UNESCO tại Hà Nội, đại diện của các vụ viện Bộ Giáo dục Đào tạo và TP Hà Nội cùng hàng trăm hội viên của Câu lạc bộ UNESCO Chiến sĩ diệt dốt đã tham dự hoạt động này.

Ông Nguyễn Thìn Xuân, 85 tuổi, Chủ tịch Câu lạc bộ UNESCO Chiến sĩ diệt dốt, là chiến sĩ lão thành của phong trào diệt dốt, đã tham gia và có nhiều đóng góp cho phong trào bình dân học vụ từ ngày đất nước mới giành độc lập, đã thay mặt cho các lão chiến sĩ của phong trào diệt dốt năm xưa nay là hội viên của Câu lạc bộ phát biểu với hội nghị về giá trị mang tính kỳ tích của ngành giáo dục Việt Nam đối với phong trào bình dân học vụ và về ý nghĩa lớn lao tư tưởng của Bác Hồ đối với ngành giáo dục Việt Nam.

Bà Muller đã có bài phát biểu tại hội nghị. Bà đã đánh giá cao những thành tựu mà nhà nước Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp giáo dục mà mở đầu bằng phong trào xoá mù chữ do Hồ Chủ tịch phát động, đồng thời cũng nêu lên ý nghĩa vô cùng thực tiễn của hoạt động xoá mù chữ hiện nay nay, về sự gắn kết của hoạt động đó đối với hoạt động học tập suốt đời và chủ trương của UNESCO kêu gọi các quốc gia trong việc xây dựng một xã hội học tập. Theo bà, học tập suốt đời là con đường duy nhất để mọi người tự hoàn thiện bản thân, để con người thích nghi với sự tiến bộ của xã hội, đồng thời đó cũng là biện pháp giúp mỗi người tránh bị rơi vào tình trạng tái mù chữ đang phổ biến hiện nay.