Home Trang chủ Liên hệ
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam
Liên hệ
Địa chỉ:
Tầng 1 - Nhà D3 - Khu 7.2Ha - Phố Vĩnh Phúc - Q.Ba Đình
Hà Nội
084
Việt Nam

Điện thoại: (04) 3.7616880 - 3.7616879
 Fax: (04) 3.7616879